List - MORE STORIES
 NEWS
 NORSK
 List - NEWS IN NORWEGIAN
 
 Idar Ulstein passed away
 
 
 


The flag is being flown at half mast at ULSTEIN today.

The flag is being flown at half mast at ULSTEIN today.
[2012.05.02]
Idar Ulstein passed away

Idar Ulstein, who was CEO and Chairman of the board of ULSTEIN for many years, passed away Sunday night. Please find our CONDOLENCES PROTOCOL here.

CONDOLENCES PROTOCOL


Idar Ulstein, who was CEO and Chairman of the board of ULSTEIN for many years, passed away Sunday night. He has played a huge role for the maritime industry and has been deeply involved in community development.

Idar Ulstein entered the company first as a 14 year old in 1948, when his father died. After completing naval architect studies in 1962, he reentered the company as head of design. The company was growing, and when Molde yard was purchased in 1964, Idar became manager of the new companies. In 1974, after the merger with Hatlø mechanical workshop, he became CEO of Ulstein Hatlø. In 1985, the holding company Ulstein Holding was founded and Idar became CEO. In 1997 he resigned as CEO and became chairman. He was chairman until summer 2011.

Idar developed a relatively small company to a large international group, which at the end of the 1990s had 4,500 employees in more than 30 countries. The company, which started business with insertion of engines and repair of fishing boats, eventually developed their own ship design, divided into series. Equipment and equipment packages were also an important part of the activities. The company was listed on the stock exchange in 1997, and all activities except for shipbuilding, were acquired by Vickers and later Rolls-Royce in 1999. Idar continued as Chairman of the new Ulstein Group, and two of his children became managers. The company of today employs about 800 employees in several countries and has activities within shipbuilding, design and solutions, power and control and shipping.

Idar Ulstein has throughout the years received several awards for his dedication and work. He was among other things appointed “Ridder av 1.klasse av St.Olavs orden” in1994 and has received both the Farmand price and Export price. In 2010 he also achieved the "Lifetime Achievement Award" from Offshore Support Journal for his commitment and longstanding efforts for the maritime industry.

Idar had cancer and died peacefully with his family around him at the age of 78. He leaves behind him a wife, five children and nine grandchildren. 

Extract from our history book about Idar Ulstein

Media contact: Public Relations Manager Lene Trude Solheim, tel. +47 900 38 658, lene.solheim@ulstein.com

 

IDAR ULSTEIN HAR GÅTT BORT

Idar Ulstein, mangeårig konsernsjef og styreleiar i ULSTEIN, døydde søndag kveld, 78 år gamal. Det er ein stor industribyggar og sentral samfunnsaktør med stort samfunnsengasjement som har gått bort.

Kondolanseprotokoll
 
Idar Ulstein kom inn i ULSTEIN allereie som 14-åring i 1948, då faren døydde. Etter avslutta sivilingeniøreksamen i 1962 tok han til som teiknesjef. Bedrifta var i vekst, og då Molde Verft vart kjøpt i 1964, vart Idar disponent for dei nye selskapa. I 1974 etter fusjonen med Hatlø mek Verksted vart han adm dir for Ulstein Hatlø. I 1985 vart Ulstein Holding stifta, og Idar vart konsernsjef. Dette var han fram til 1997, då han gjekk av som konsernsjef og vart styreleiar. Han var styreleiar fram til sommaren 2011.

Idar utvikla ei relativt lita bedrift til eit stort internasjonalt konsern, som på slutten av 1990-talet hadde 4500 tilsette i meir enn 30 land. Bedrifta som starta med innsetting av motorar og reparasjon av fiskebåtar, utvikla etter kvart eigne skipsdesign med stor suksess. Skipsutstyr og utstyrspakkar vart også ein viktig del av verksemda. Bedrifta gjekk på børs i 1997, og heile verksemda med unntak av skipsbygging, vart kjøpt opp av Vickers og seinare Rolls-Royce i 1999. Idar gjekk inn som styreleiar i det nye ULSTEIN, og to av borna vart leiarar. Bedrifta sysselset i dag om lag 800 tilsette i fleire land, og har aktivitet innan skipsbygging, design og løysingar, kraft- og kontrollsystem og shipping.

Idar Ulstein har igjennom åra motteke ei rekkje prisar for sitt engasjement og arbeid. Han blei mellom anna utnemnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1994 og har fått både Farmand-prisen og Eksportprisen. I 2010 fekk han også utnemninga «Lifetime Achievement Award» for sitt engasjement og mangeårige innsats for maritim industri.

Idar hadde kreft, og døydde fredeleg med familien rundt seg. Han etterlet seg kone, fem vaksne barn og ni barnebarn.

Utdrag om Idar Ulstein frå Ulstein Group si historiebok

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Lene Trude Solheim, tlf 900 38 658, lene.solheim@ulstein.com


Idar Ulstein

Idar Ulstein
 
 
 
News RSS news feed available
 
 
 
 
 
 
[2015.08.27]
Complete exterior
[2015.08.26]
Record vessel launched
[2015.08.18]
VOS Paradise delivered
[2015.06.01]
X-BOW® TURNS 10
[2015.05.27]
Royal visit
[2015.01.14]
X-BOW® No 100!
[2015.01.07]
Smooth launch in Batam
[2014.08.25]
30 PX121 designs sold

Forward

 
 COPYRIGHT 2013 - ULSTEIN GROUP ASA - NO-6065 ULSTEINVIK - NORWAY - TEL: +47 7000 8000 - E-MAIL: GR@ULSTEIN.COM