List - MORE STORIES
 NEWS
 NORSK
 List - NEWS IN NORWEGIAN
 
 Maritime relay
 
 
 


Gunvor Ulstein held an appellative speech about career opportunities in the maritime cluster.

Gunvor Ulstein held an appellative speech about career opportunities in the maritime cluster.
[2014.04.10]
Maritime relay

In connection with the Norwegian Shipowners Association's annual conference on 31 March 2014, in which Ulstein Group’s CEO Gunvor Ulstein was one of the speakers, she and other business executives were challenged to participate in the Maritime School Relay. She accepted the challenge, and on Thursday 10 April, she met a group of students from Ulstein secondary school.

Ulstein Group participates in many educational initiatives in which pupils and students meet representatives from the company, both through company visits, education fairs or by own employees actively participating in educational programs at schools. In the Maritime School Relay, the top executive is challenged to take time to meet students in order to motivate in choosing a maritime career.
- - -

Maritim stafettpinne

I samband med Norges Rederiforbund sin Årskonferanse 31. mars 2014, der Gunvor Ulstein heldt innlegg, vart ho og fleire næringslivstoppar utfordra til å delta i den Maritime Skulestafetten. Konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group tok i mot stafettpinnen, og torsdag 10. april møtte ho ei gruppe elevar frå Ulstein vidaregåande skule.

Dei 27 elevane frå Ulstein vgs går i 2. klasse studiespesialisering med valfag teknologi og forskingslære. I tillegg til omvising i bedriftsutstillinga Ulstein Expo og omvising ute på Ulstein Verft sitt område, heldt Gunvor Ulstein eit engasjerande og motiverande innlegg for elevane om dei spennande moglegheitene som finst i maritim næring og om samspelet i den norske maritime klynga.

Ulstein Group har mange program der elevar og studentar møter representantar frå bedrifta, både gjennom bedriftsbesøk, utdanningsmesser eller ved at eigne tilsette aktivt tek del i undervisningsopplegg på skulane. Den Maritime Skulestafetten går ut på at det er toppleiaren i bedrifta som skal sette av tid til å møte elevar og motivere til å velje ei maritim karriere.

Neste klasse som skal på besøk og treffe Gunvor, kjem frå Spjelkavik vgs.
 

The students on guided trip around the Ulstein Verft dock hall.

The students on guided trip around the Ulstein Verft dock hall.
 
 
 
News RSS news feed available
 
 
 
 
 
 
[2014.04.10]
Maritime relay
[2013.11.20]
Polar Onyx launched
[2013.05.08]
Blue Thunder is named

Forward

 
 COPYRIGHT 2013 - ULSTEIN GROUP ASA - NO-6065 ULSTEINVIK - NORWAY - TEL: +47 7000 8000 - E-MAIL: GR@ULSTEIN.COM