ULSTEIN design no. 1 is back
 
 
 


'Olympic Hercules' (front) and 'Island Frontier' (behind), have arrived Ulstein Verft for aftermarket services.

'Olympic Hercules' (front) and 'Island Frontier' (behind), have arrived Ulstein Verft for aftermarket services.
[2015.03.26]
ULSTEIN design no. 1 is back

Two vessels are currently at Ulstein Verft for aftermarket services, and a third is arriving shortly. One of these is the 'Olympic Hercules', a milestone vessel to ULSTEIN. She was the very first ULSTEIN design, and her delivery marked the opening of our dock hall, in January 2002.

The AHTS vessel, ‘Olympic Hercules’, is situated in the outer dock for maintenance, while the RLWI vessel ‘Island Frontier’ is quayside for various amendments and mounting of equipment.
Additionally, Olympic Shipping and Ulstein Verft have signed a contract for services on the AHTS ‘Olympic Zeus’, owned by Olympic Shipping. This vessel will arrive the yard in April.
 
‘Olympic Hercules’ is docked for a full, 10-year, classing. The propeller system will be maintained, this involves disassembling the propellers, shafts and rudders. In addition, there is a varied list of minor jobs, such as pipe replacements, rust treatment, painting and general care. The vessel is managed by Olympic Shipping.
 
The delivery of 'Olympic Hercules' in January 2002 marked the opening of our new dock hall. At the same time, it marked the introduction of ULSTEIN designed vessels to the market. ‘Olympic Hercules’ was the very first of more than 100 ULSTEIN designs ordered or delivered today.

The Island Offshore vessel, ‘Island Frontier’, is moored for various repairs and the mounting of equipment for new well assignments. This includes the installations of HC Vent equipment, the disassembly and assembly of tower winches, and the installation of a new generator. All yard production areas are involved, as the job requires rigging, machine work and electrical work. According to plan, the ship will be leaving Ulsteinvik next week.
 
  

- - -

ULSTEIN-design nummer 1 er tilbake
 
To skip ligg for tida ved Ulstein Verft for å få utført ettermarknadsarbeid, og eit tredje er i vente. Eitt av dei er 'Olympic Hercules', eit fartøy som markerer to milepælar for ULSTEIN. Det var det aller første skipet av ULSTEIN-design, og leveringa av skipet i januar 2002 markerte opninga av den nye dokkhallen.

 
Ankerhandteringsfartøyet ‘Olympic Hercules’ ligg i dokka for vedlikehaldsarbeid, medan subseaskipet (RLWI) ‘Island Frontier’ ligg ved kaia for ymse reparasjonar og montering av utstyr. Det er også inngått kontrakt mellom Ulstein Verft og Olympic Shipping om arbeid på ankerhandteringsfartøyet ‘Olympic Zeus’. Dette skipet kjem etter påske.
 
‘Olympic Hercules’ er inne for full klassing, noko som må gjerast kvart tiande år. Propellsystemet skal vedlikehaldast, det inneber mellom anna å demontere propell, aksling og ror. I tillegg er det ei lang liste over småjobbar, som skifte av rør, rustbehandling, maling og stell. Skipet vert drifta av Olympic Shipping.
  
Leveringa av ‘Olympic Hercules’ i januar 2002 markerte ikkje berre opninga av den nye dokkhallen. Det markerte også starten på dei nye ULSTEIN-designa. ‘Olympic Hercules’ var det aller første av dei meir enn 100 ULSTEIN-designa som er i ordre eller er leverte i dag. 

Island Offshore sitt skip, ‘Island Frontier’, er innom for å utføre diverse reparasjonsjobbar og montere utstyr for nye brønnjobbar. Arbeidet inkluderer montering av HC Vent-anlegg, demontering og montering av vinsjar i tårnet, og å transportere inn ein ny generator. Det skal utførast rigging, maskinarbeid og elektroarbeid, så alle faggreinene ved verftet er involverte. Skipet skal etter planen gå frå Ulsteinvik neste veke.
 
 
 
 
 

The first vessel of ULSTEIN design, and the first to be delivered from our dock hall in January 2002, 'Olympic Hercules', is back for maintenance.

The first vessel of ULSTEIN design, and the first to be delivered from our dock hall in January 2002, 'Olympic Hercules', is back for maintenance.
 
 
 
  NEWS RSS news feed available
 
 
 
 
 
 
[2015.01.14]
X-BOW® No 100!
[2015.01.07]
Smooth launch in Batam
[2014.08.25]
30 PX121 designs sold
[2014.04.10]
Maritime relay

Forward

 
 COPYRIGHT 2013 - ULSTEIN GROUP ASA - NO-6065 ULSTEINVIK - NORWAY - TEL: +47 7000 8000 - E-MAIL: GR@ULSTEIN.COM